15 הסמניטים ניסו למצוא בדת תרופה אחרונה למצבם הקשה

לאחר שהםמניטים ספגו תבוסות רבות מידי הרומאים , ובאחרונה , 104 לאחר שנהרסו בטוסקנה וצבאותיהם ומצביאיהם נהרגו , ולאחר שנוצחו עמיתיהם - . 103 אפיוס קלאודיוס פולכר היה קונסול ב 249 לפנה " ס . הוא הובס בידי הקרתגים בקרב ימי ליד סיציליה . . 104 הרומאים ניצחו בקרב סנסינים , ב 295 לפנה"ס , את הסמניטים והגאלים הסנוניים . בעקבות הקרב הזה התפוררה הקואליציה האנטי רומית . הטוסקנים , הצרפתים 105 והאומברים - "הם לא יכלו להחזיק מעמד יותר , לא בכוחותיהם שלהם ולא בסיוע כוחות זרים ; אף על פי כן הם לא הפסיקו את המלחמה , כי לא עייפו מהגנה , אפילו חסרת הצלחה , על חירותם , והעדיפו להיות מנוצחים מלוותר על הניסיון להשיג ניצחון . " לכן החליטו לנסות ניסיון אחרון : ומאחר שידעו שאם רוצים לנצח נחוץ לעורר עקשנות בנפשות החיילים , וידעו שכדי לעוררה אין אמצעי טוב יותר מהדת , חשבו אפוא לחזור ולקיים קרבן עתיק שלהם , באמצעותו של פאולוס פקיוס , כוהנם . הם סידרו אותו בצורה הזאת : לאחר שהקרבן החגיגי הועלה וכל ראשי הצבא הושבעו בין הקרבנות המתים והמזבחות הדולקים שלא לנטוש לעולם את המערכה , נקראו החיילים בזה אחר זה : ובין המז...  אל הספר
הוצאת שלם