14 הרומאים פירשו את אותות העתיד לפי הצורך, וכשנאלצו לא לשמור על הדת, הראו בתבונה כאילו הם שומרים עליה; ואם מישהו בפזיזות בז לה, הענישוהו

כמו שדובר לעיל , 100 לא רק שהניבויים היו בחלקם הגדול הבסיס לדת העתיקה של עובדי האלילים , הם היו גם הסיבה לרווחתה של הרפובליקה הרומית . מכאן שהרומאים דאגו להם יותר מאשר לכל סדר אחר שהיה בה ; והם השתמשו בהם באסיפות לבחירת קונסולים , בתחילת מערכות צבאיות , בהובלת הצבאות , בניהול הקרבות ובכל פעולה חשובה שלהם , בין אזרחית בין צבאית ; ולעולם לא יצאו למסע מלחמה בלי לשכנע קודם את החיילים שהאלים מבטיחים להם ניצחון . ובין שאר חוזי העתידות היו להם בצבאות יחידות של מנחשים , שהם קראו להם אנשי העופות , וכל אימת שהחליטו לצאת לקרב נגד האויב , רצו שאנשי העופות ינחשו את ניחושיהם ; ואם העופות היו מנקרים את המזון , הם היו נלחמים בסימן מזל ; אבל אם לא היו מנקרים , הם נמנעו מקרב . ולמרות זאת , כשהראה להם ההיגיון שיש לעשות דבר מה , אף שהניבויים היו נוגדים , הם היו עושים את הדבר בכל אופן ; אבל היו מטפלים בו בדרכים ובאופנים בפיקחות כה רבה , שלא ייראה שהם עושים אותו מתוך זלזול בדת . בדרך זו השתמש הקונסול פאפיריוס במערכה נגד הסמניטים , שהייתה חשובה ביותר ואשר לאחריה הם נשארו חלשים ומוכים בכל ' . כי בזמן שחנה פאפ...  אל הספר
הוצאת שלם