13 איך השתמשו הרומאים בדת כדי לשוב ולסדר את העיר, לצאת למלחמות ולעצור את המהומות

אין זה נראה לי שלא ממין העניין להביא איזו דוגמה לדרך שבה הרומאים השתמשו בדת כדי לשוב ולסדר את העיר ולצאת למלחמותיהם ; ואף על פי שאצל טיטוס ליוויוס יש רבות , ברצוני להסתפק בדוגמאות האלה : לאחר שיצר העם הרומי את הטריבונים בעלי הסמכות הקונסולרית , ולהוציא אחד היו כולם מפשוטי העם , פרצו באותה שנה מגפה ורעב והתרחשו כמה פלאים . האצילים השתמשו בשעת הכושר הזאת בזמן הבחירה החדשה של הטריבונים , ואמרו שהאלים רוגזים כי רומא השתמשה לרעה בהוד שלטונה , ואין דרך אחרת לפייס את האלים מלהחזיר את הבחירה של הטריבונים למה שהייתה ; מכאן נבע שפשוטי העם , שהתמלאו יראה מפני הדת הזאת , בחרו טריבונים שכולם אצילים . ועוד רואים , בלכידת עירם של הוויים , איך ניצלו מפקדי הצבאות את הדת כדי להחזיק את החיילים נכונים למערכה : כי היות שבשנה ההיא גאה אגם אלבנוס באורח מופלא , ומאחר שהחיילים הרומאים מאסו במצור הארוך ורצו לחזור לרומא , מצאו אפוא הרומאים שאפולו ותשובות אחרות אמרו כי עירם של הוויים תיפול באותה שנה שיעלה האגם אלבנוס על גדותיו ; דבר זה הביא לידי כך שהחיילים נשאו בתלאות המצור , כי הם נתפסו לתקווה ללכוד את העיר והי...  אל הספר
הוצאת שלם