11 על הדת של הרומאים

אף שרומולוס היה מסדרה הראשון של רומא , וכבת , עליה להכיר שממנו גולדה וחונכה , למרות זאת , מאחר שהשמים העריכו כי אין די בסדריו של רומולוס לכוח כה גדול , הם השרו אפוא בלבו של הסנאט הרומי את הרעיון לבחור בנומה פומפיליוס כיורשו של רומולוס , כדי שזה יסדיר את הדברים שרומולוס השמיט . ונומה זה , כיוון שמצא עם פראי ביותר ורצה להביאו לידי משמעת אזרחית באמצעות אמנויות השלום , נפנה אל הדת כדבר שהוא הכרחי לחלוטין אם רוצים לשמר תרבות , וכונן אותה באופן כזה שבמשך מאות רבות לא הייתה מעולם יראת אל רבה כל כך כמו באותה רפובליקה ; דבר זה הקל על כל משימה שהסנאט או הרומאים הגדולים תכננו לעשות . ומי שיסקור אינסוף פעולות , הן של העם של רומא כולו הן של רבים מבני רומא כיחידים , יראה איך אותם האזרחים פחדו שבעתיים להפר שבועה מלהפר את החוקים , כאנשים המעריכים . 83 ראה הערה 19 לעיל . יותר את עוצמתו של האל מאשר את זו של בני האדם : כמו שרואים בבירור בדוגמאות של סקיפיו ושל מנליוס טורקוואטוס . כי לאחר המפלה שהנחיל חניבעל לרומאים בקאנאי , התאספו ביחד אזרחים רבים , ומאחר שחרדו למולדת הסכימו ביניהם לנטוש את איטליה ולעבור ...  אל הספר
הוצאת שלם