8 בה במידה שהתביעות לדין מועילות לרפובליקות, כן הרסניות הן הדיבות

אף על פי שהמידה הטובה של פוךיוס קמילוס , לאחר ששחרר את רומא מלחצם של הצרפתים , הביאה לכך שכל אזרחי רומא ביטלו את רצונם מפני רצונו מבלי שייראה להם כי ניטל מהם שמם הטוב או מעמדם , לא היה יכול מנליום קפיטולינומ לשאת שבחלקו לו [ לקמילוס ] כבוד רב כל כר ותהילה רבה כל כך . כי במה שנוגע להצלתה של רומא , נראה לו , בגלל שהציל את הקפיטוליום , . 58 הכוונה לאטרוריה של אותה עת . . 59 לוקומו היה התואר של נושא המשרה הציבורית הבכירה ביותר בקרב האטרוסקים . . 60 כך מכנה מקיאוולי את הגאלים של העת ההיא . . 61 ליוויום , מאז ייסוד העיר ה . 33 מקיאוולי מביא את הסיפור בשינויים . בין היתר , לפי ליוויוס לא אחותו של ארונס נאנסה , אלא אשתו . . 62 הדיקטטור מרקוס פוריוס קמילוס הביס ב 386 לפנה " ס את הגאלים שצרו על הקפיטוליום . ראה ליוויוס , מאז ייסוד העיר ה . 49 . 63 התקפה לילית של הגאלים על הקפיטוליום נהדפה בזכותו של מרקוס מנליוס , שהבחין בנעשה לאחר שניעור משנתו בשל געגועי האווזים הקדושים . בעקבות מעשהו זה זכה לכינוי "קפיטולינוס . " ראה ליוויום , מאז ייסוד העיר ה . 47 שמגיע לו בדיוק כמו לקמילוס , וכי אין הוא נופל...  אל הספר
הוצאת שלם