5 בידי מי עדיף להפקיד את השמירה על החירות, בידי העם או בידי רמי המעלה; ולמי יש מניע חזק יותר לעורר מהומות, לאלה הרוצים לרכוש או לאלה הרוצים לשמר

אלה שכוננו רפובליקה בתבונה , בין הדברים הנחוצים ביותר שסידרו היה לכונן שמירה על החירות ; ובהתאם לאופן שזה נעשה , כך אורח החיים החופשי הזה מחזיק מעמד , יותר או פחות . והואיל ובכל רפובליקה יש אנשים רמי מעלה וישנם אנשי העם , התלבטו בידי מי מוטב להפקיד את השמירה האמורה . אצל הלקדאימונים , ובימינו אצל הוונציאנים , היא הופקדה בידי האצילים ; אבל אצל הרומאים היא הושמה בידי פשוטי העם . ולכן , יש לבחון איזו מן הרפובליקות האלה היטיבה לבחור . ואם היינו מתחקים אחר הסיבות , יש מה לומר בזכות שני הצדדים ; אבל אם בוחנים את התוצאות , היינו מצדדים כאצילים , מפני שחירותן של ספרטה ושל ונציה האריכה ימים יותר מזו של רומא . ואשר לטיעונים , ואני מציג תחילה את הצד של הרומאים , אני אומר שיש לשים כשומרים על דבר מה את אלה שיש להם פחות תשוקה להשתלט עליו . וללא ספק , אם נשקול את המטרה של האצילים ושל אנשי העם , נראה באלה הראשונים תשוקה גדולה לשלוט , ובאלה האחרונים נראה רק תשוקה שלא להיות נשלטים , וכתוצאה מכך רצון רב יותר לחיות חופשיים , כי הם יכולים פחות מהגדולים לקוות להשתלט על העיר ; כך שכאשר מוצבים אנשי העם על משמ...  אל הספר
הוצאת שלם