4 השסע בין פשוטי העם ובין הסנאט הרומי עשה את הרפובליקה הזאת חופשייה ובעלת עוצמה

איני רוצה לוותר על הדיון במהומות האלה שהיו ברומא מאז מות הטארקווינים עד יצירת הטריבונים , ואף לא על הדיון בכמה דברים נגד דעתם של רבים האומרים שרומא הייתה רפובליקה רבת מהומות , והייתה מלאה בכה הרבה בלבול , שאלמלא גברו פורטונה טובה והמידה הטובה הצבאית על מגרעותיהם , כי אז הייתה רומא נחותה מכל רפובליקה אחרת . אינני יכול להכחיש שפורטונה והצבא היו הסיבות לאימפריה הרומית , אבל נראה לי שהללו לא נתנו דעתם לכך שבמקום שיש צבא טוב , מן הסתם ישנו סדר טוב , וגם לעתים נדירות קורה שאין בו פורטונה טובה . אך הבה נבוא אל שאר הפרטים של אותה עיר . אני אומר שהדנים לכף חובה את המהומות בין האצילים לפשוטי העם , נדמה לי שהם מגנים אותם דברים שהיו הסיבה הראשית לכך שרומא נשמרה חופשייה , וכי הם נותנים דעתם יותר להמולה ולצעקות שהביאו עמן המהומות האלה מאשר לתוצאותיהן הטובות ; והם אינם חושבים על כך שבכל רפובליקה ישנן שתי מרות " שונות , זו של העם וזו של הגדולים ; וכל החוקים . 32 על מוסד הטריבונים ראה הערה 25 לעיל . . 33 במקור , buona fortuna . 34 מקיאוולי דוחה כאן השקפה נפוצה לגבי המחלוקות הפנימיות ברומא . ראה , לדוגמ...  אל הספר
הוצאת שלם