1 כיצד נוצרו ערים בכלל, ומה הייתה ראשיתה של רומא בפרט

אלה שיקראו על ראשיתה של העיר רומא , ועל המחוקקים שסידרוה וכיצד עשו זאת , לא יתפלאו שמידה טובה רבה כל כך נשמרה בה במשך מאות רבות של שנים , ושלאחר מכן נולדה ממנה אותה אימפריה שהרפובליקה הקימה . ומאחר שברצוני לדון תחילה בהולדתה , אני אומר שכל הערים נבנות באחת משתי דרכים : בידי אנשים ילידי המקום , או בידי נכרים . המקרה הראשון מתרחש כשתושבים המפוזרים ביישובים רבים וקטנים חשים שאין הם חיים בביטחון , מכיוון שבל אחד מאותם יישובים אינו יכול , אם בגלל מיקום האתר ואם בגלל מספרם הקטן של יושביו , לעמוד בכוחות עצמו בפני עוצמת המתקיפים אותו ; ואין הם מספיקים להתאחד מבעוד מועד להגנתם בבוא האויב , וגם אם יספיקו לעשות זאת , הם נדרשים לנטוש רבים ממקומות המחסה שלהם , וכך להיעשות טרף מיידי לאויביהם : כדי כך , שכדי להימנע מסכנות אלו - אם ביזמתם שלהם אם ביזמתו של אחד מהם שהוא בעל סמבות יתרה - הם מתקבצים למגורים בצוותא במקום שבחרו בו , שנוח יותר לחיות בו וקל יותר להגן עליו . כאלה היו , בין רבות אחרות , אתונה וונציה . את הראשונה הקימו התושבים המפוזרים שם , מסיבות דומות , בימי שלטונו של תזאוס ; האחרת קמה הואיל ...  אל הספר
הוצאת שלם