מבוא

בגלל טבעם הקנאי של בני האדם , תמיד היה מסוכן למצוא אופנים וסדרים חדשים לא פחות מאשר לחפש ימים ויבשות לא נודעות , שכן בני אדם מוכנים לגנות את מעשי הזולת יותר מאשר לשבחם . למרות זאת , בגלל התשוקה הטבעית שפיעמה בי תמיד , לפעול ללא שום יראה בעניינים שאני מאמין כי הם מביאים טובה משותפת לכל , החלטתי לצאת לדרך שאיש טרם צעד בה ; ואף שהיא עשויה לגרום לי טרדה וקושי , תוכל גם להביא לי גמול , באמצעות אותם אנשים שיבחנו באנושיות את מטרת היגיעות שאני מתייגע בהן . ואם שכלי הדל , ניסיוני המועט בעניינים העכשוויים וידיעתי הרפה כעתיקים , יגרמו לכך שניסיוני זה יהיה פגום ולא יביא תועלת מרובה , הוא יסלול למצער את הדרך למישהו בעל מידה טובה רבה יותר ובעל כושר רב יותר של ביטוי ושיפוט , שיוכל לממש את כוונתי יו ואם דבר זה לא יביא לי תשבחות , מן הדין שגם לא ייחשב לי גנאי . אי אפשר שלא לראות מה רב הכבוד שמייחסים לעת העתיקה , ואיך - אם נתעלם מאינסוף דוגמאות אחרות - פעמים רבות נקנה שבר של פסל עתיק במחיר גבוה כדי שמישהו יחזיקו בקרבתו ויכבד בו את ביתו , וכדי שהנהנים מאמנות זו יוכלו לחקותו , ואחר כך מתאמצים אלה ככל יכול...  אל הספר
הוצאת שלם