אמרות היסוד: על האושר וההנאות האמיתיות מלוות בהערות ובביאורים מאת יוסף צ' ליברזון

. 1 המאשר בשלמות ושאינו בר כליה אינו מטרד בעצמו ואינו מטריד את זולתו , ומכאן שאין 1 במקור היווני , to makarion שתרגומו המילולי הוא " ברוך" ( מטבעו ; להבדיל מ"מבורך , " ופירושו : יש המברכים אותו . ( שם התואר makarios נפוץ מאוד ביחס לאלים וייתכן שבדיוק בגלל זה משתמש בו אפיקורוס כדי לצאת נגד תפיסת האלים כפי שרווחה בזמנו , ואולי אף כדי לתקן אותה . כך גם המין הניטרלי שמטבעו נמנע מלדבר על אל או על אלה פרסונליים כמו על מספרם ( גם אם הכוונה כאן היא בבירור לאלים . ( נמנעתי מלתרגם " ברוך" משום שמילה זו אינה מובנת לקוראי העברית של ימינו במשמעותה המקורית . 2 על פי תפיסתו החומרית של אפיקורוס האלים אינם שונים משאר העצמים מן הבחינה שגם הם מורכבים מאטומים , אלא בדבר אחד : אין הם כלים לעולם ( אוסף האטומים המרכיב אותם אינו מתפרק לעולם , ( וזאת משום שהם מצליחים לשמור על איזון בין האטומים היוצאים מהם ואלה הנכנסים אליהם . עובדה זו , היותם נצחיים , גם היא ביטוי לשלמותם ולשלמות אושרם . 3 במקום אחר מיוחסת לאפיקורוס הקביעה שהאדם השלו = ) שאינו מוטרד ) אינו מפריע לעצמו ולא לזולתו . הקביעה שהאדם יכול להידמות ממש...  אל הספר
נהר ספרים