אמרות היסוד: על האושר וההנאות האמיתיות

האמרות בליווי הערות וביאורים מופיעות בעמ' 63 תרגום האמרות נעשה לפי ההוצאה הביקורתית של אוסף הפרגמנטים והעדויות על אפיקורוס ( Epicurea ) בעריכת הרמן אוזנר , ( Usener ) עמ' , 81-71 הוצאת טויבנר , ( Teubner ) שטוטגרט . 1887 עם זאת נעזרתי גם במהדורות אחרות במקומות שמצאתי לנכון . הערה : המילים המובאות בתוך סוגריים מרובעים הן תוספות שלי שנועדו להשלים את הכתוב לקורא העברי , מה שהיה ברור ומובן , ככל הנראה , לקורא היווני . המתרגם . 1 המאשר בשלמות ושאינו בר כליה אינו מטרד בעצמו ואינו מטריד את זולתו , ומכאן שאין הוא נתפס כלל לרגשות כעס או חבה . כי כל דבר מעין אלה מצוי אצל החלש מטבעו .  אל הספר
נהר ספרים