רשימה ביבליוגרפית

ארצות הגליל , אבשלום שמואלי , ארנון סופר ונורית ק ליאוט ( עורכים , ( משרד הבטחון ואחרים , . 1983 אביבה רבינוביץ , סלע , קרקע , צומח בגליל , הקבוץ המאוחד ורשות שמורות הטבע , תשמ"ו . מיכה לבנה , לטייל בגליל 50 - מסלולי סיור בגליל ובגולן , הוצאת אריאל , . 1991 יעקב שורר , טיולי ישראל , צפון , כתר , מהד' חמישית , . 1992 " אצבע הגליל , " עידן , 15 מרדכי נאור ( עורך , ( יד בן צבי , תשנ"ב . עזי פז , ארץ הצבי והיעל , מסדה , , 1981 כרך ב' עמ' . 39-15 נקדימון רוגל , היוצאים אל ארץ צפון , יד בן צבי , תשמ"ז . מדריך ישראל , כרך : גליל עליון ומקורות הירדן , רפי פרנקל ( עורך ;( ברך : גליל תחתון וארץ כנרות , מנחם זהרוני ( עורך , ( כתר / משרד הבטחון , . 1978 " עמק החולה וסביבתו , " אריאל . ( 1990 ) 76-75 יהודה קרמון , עמק חולה הצפוני , מגנס , תשט"ז . אלימלך הורביץ , "צפון עמק החולה . " בתוף נופים ואתרים , משרד הבטחון , , 1973 עמ' -78 . 84 צבי אילן , "בתי כנסת בגליל ובגולן , " אריאל . ( 1987 ) 52 כל ארץ נפתלי , חיים זאב הירשברג ויוסף אבירם ( עורכים , ( החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה , תשכ"ח . כנרת -...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל