מסלול י"ז אל שפרעם ונפלאות הרדוף ‭.1‬ צומת המוביל ‭.2‬ צומת ערי - הרדוף ‭,3‬ צומת שפרעם ‭,4‬ המצודה ‭.5‬ בית הכנסת ‭.6‬ הבורג' ‭.7‬ קיבוץ הרדוף והמסעדה ‭.8‬ עין יבקע ‭.9‬ אוהל הסוועאד ‭,10‬ צומת סנהדרין ‭,11‬ גבעת רם; הפניה לחניון ‭,12‬ ח' אושה