מסלול ט"ו צומת גולני, חנות חוגרים, כפר תבור, הר תבור, אוהלי ערב א־שיבלי, דברת, נין, אום אל־טאחם ‭.1‬ צומת גולני ‭.2‬ חנות חוגרים ‭.3‬ כפר תבור ‭.4‬ צומת הר תבור ‭.5‬ דבוריה ‭.6‬ צומת הקפת התבור ‭.7‬ פסגת התבור ‭.8‬ אהלי ערב א־שיבלי ‭.9‬ צומת שיבלי ‭.10‬ פונדק דברת ‭.11‬ צומת נין (נעים) ‭.12‬ נין (נעים)