> מסלול י"ג עומת גולני, כפר קנה, אתרי צפורי, צומת המוביל ‭,1‬ לצומת גולני ‭,2‬ צומת בית רימון ‭.3‬ הכניסה הצפונית לכפר כנה ‭,4‬ הבריכה ‭,5‬ הכנסיה הפרנציסקנית ‭,6‬ המעיק ‭.7‬ צומת נצרת - שפרעם ‭,8‬ צומת צפורי ‭.9‬ צומת המוביל