נצרת ואתריה ‭,1‬ כנסיית הבשורה ‭.2‬ כנסיית יוסף הקדוש ‭,3‬ כנסיית גבריאל הקדוש ועין מרים ‭,4‬ המנזר הפרנציסקני ‭,5‬ כנסיה מרונית ‭,6‬ מנזר כרמליטי ‭.7‬ מנזר אחיות החסר ‭,8‬ מנזר סט, קליר בהר הפחד ‭,9‬ כנסיית נצרת ‭.10‬ מנזר גבירות נצרת ‭.11‬ כנסיה אנגליקנית ‭.12‬ כנסיית בית הכנסת ‭.13‬ כנסיה קופטית ‭.14‬ כנסיה בפטיסטית ‭.15‬ הפטריארכיה היוונית אורתודוכסית ‭.16‬ מנזר יווני אורתודוכסי ‭.17‬ האחיות הקטנות של ישו ‭.18‬ הכנסיה הסליזיאנית ‭.19‬ כנסיית הסלע ‭")‬מנסה כריסטי‭.20 ("‬ מסגר השלום ‭.21‬ המסג

נצרת ואתריה ‭,1‬ כנסיית הבשורה ‭.2‬ כנסיית יוסף הקדוש ‭,3‬ כנסיית גבריאל הקדוש ועין מרים ‭,4‬ המנזר הפרנציסקני ‭,5‬ כנסיה מרונית ‭,6‬ מנזר כרמליטי ‭.7‬ מנזר אחיות החסר ‭,8‬ מנזר סט, קליר בהר הפחד ‭,9‬ כנסיית נצרת ‭.10‬ מנזר גבירות נצרת ‭.11‬ כנסיה אנגליקנית ‭.12‬ כנסיית בית הכנסת ‭.13‬ כנסיה קופטית ‭.14‬ כנסיה בפטיסטית ‭.15‬ הפטריארכיה היוונית אורתודוכסית ‭.16‬ מנזר יווני אורתודוכסי ‭.17‬ האחיות הקטנות של ישו ‭.18‬ הכנסיה הסליזיאנית ‭.19‬ כנסיית הסלע ‭")‬מנסה כריסטי‭.20 ("‬ מסגר השלום ‭.21‬ המסג

, 1 כנסיית הבשורה . 2 כנסיית יוסף הקדוש , 3 כנסיית גבריאל הקדוש ועין מרים , 4 המנזר הפרנציסקני , 5 כנסיה מרונית , 6 מנזר כרמליטי . 7 מנזר אחיות החסר , 8 מנזר סט , קליר בהר הפחד , 9 כנסיית נצרת . 10 מנזר גבירות נצרת . 11 כנסיה אנגליקנית . 12 כנסיית בית הכנסת . 13 כנסיה קופטית . 14 כנסיה בפטיסטית . 15 הפטריארכיה היוונית אורתודוכסית . 16 מנזר יווני אורתודוכסי . 17 האחיות הקטנות של ישו . 18 הכנסיה הסליזיאנית . 19 כנסיית הסלע " ) מנסה כריסטי . 20 ( " מסגר השלום . 21 המסגד הלבן , 22 טרה סנטה . 23 קזה נובה , 24 המוזיאון הפרנציסקני . 25 בית העיריה , 26 לשכת התיירות . 27 המוסקוביה ( בנייני הרוסים ) . 28 השוק הלבן . 29 בית הקברות הצבאי הגרמני . 30 סביל מרים . 31 ח'אן . 32 הסראיה ( בית המושל )  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל