נצרת, מראה כללי. למעלה - הכנסיה הסליזיאנית, ראשית מסלול המדרגות