v מסלול י"ב צומת גולני, נצרת, צומת אלונים ‭.1‬ לצומת גולני ‭.2‬ צומת בית רמון ‭.3‬ צומת נצרת - שפרעם ‭.4‬ אזור התעשיה של נצרת עלית ‭.5‬ מצפה הר כסולות ‭.6‬ מצפה הר דבורה ‭,7‬ מסלול נצרת תחתית (ר' מפת עיר) ‭.8‬ הר קרומים (הקפיצה) ‭.9‬ צומת נהלל ‭.10‬ צומת אלונים