מסלול י' צומת המוביל, כעביה, עין יבקע, בית לחט הגלילית, אלונים ‭.1‬ לצומת גולני ‭.2‬ צומת המוביל ‭.3‬ צומח כעביה - זרזיר ‭.4‬ המטעף לכביש הפנימי ‭.5‬ קצה הכביש ‭.6‬ עין יבקע ‭.7‬ התחלת דרך העפר ‭.8‬ סוף דרך העפר ‭,9‬ בית לחם הגלילית ‭.10‬ צומת בסמת טבעון ‭.11‬ קיבוץ אלונים ‭.12‬ באר טבעון ‭.13‬ צומת אלונים