V מסלול ט' עומת גולני, אתרי צפורי, צומת המוביל ‭,1‬ צומת גולני ‭.2‬ הדרך לצפורי ‭,3‬ קבר ־ יהודה הנשיא ‭.4‬ הכנסיה העתיקה ‭.5‬ המנזר הפרנציסקני ‭,6‬ צפורי העתיקה ‭,7‬ צפורי (המושב) ‭,8‬ צומת צפורי והמעיינות ‭.9‬ צומת המוביל