מסלול ח' מסד, מצטה נטוטה, נימר, טורען ‭.1‬ צומת עמיעד ‭.2‬ צומת קדרים ‭.3‬ צומת מסר ‭.4‬ מסד ‭.5‬ ח' עמודים ‭.6‬ צומת בועיינה ‭.7‬ קצה הכביש הישן ‭.8‬ בחזרה לכביש ‭.9‬ צומת מצפה נטופה ‭.10‬ הר טורען ‭.11‬ בועיינה ‭.12‬ מסעדת נימר ‭,13‬ צומת גולני ‭.14‬ צומת טורען ‭.15‬ טורען