מסלול ז' שרשים, כפר מנדה, עומת המוביל ‭.1‬ לצומת כרמיאל - שגב ‭,2‬ הפניה לשישים ‭,3‬ שרשים ‭.4‬ צומת הררית - עבלין ‭.5‬ צומת לכפר מנדה ‭,6‬ כפר מנדה ‭.7‬ חנתון ‭,8‬ צומת מנרה ‭,9‬ צומת המוביל