מתלול צורים. מימין קברו החצוב בסלע של נבי אל אס אד