A מסלול ו' עמיעד, רמה, צלמון, הררית, עבלין ‭,1‬ לצומת קדרים ‭.2‬ צומת חנניה ‭.3‬ רמה ‭.4‬ מעיינות הצלמון ‭.5‬ גשרון על נחל צלמון; תחילת טיול רגלי ‭.6‬ גשרון; סוף טיול רגלי ‭.7‬ צומת לוטם ‭.8‬ צומת ערבה ‭.9‬ היציאה להררית ‭.10‬ הררית ‭.11‬ "אהל יעל" ‭.12‬ יודפת ‭.13‬ הצומת לכרמיאל ‭.14‬ מורשת ‭.15‬ מצפה אביב ‭.16‬ הכניסה לעבלין ‭.17‬ המנזר- מבצר עבלין ‭,18‬ כביש אחיהוד- יגור ‭.19‬ "גני הגליל"

, 1 לצומת קדרים . 2 צומת חנניה . 3 רמה . 4 מעיינות הצלמון . 5 גשרון על נחל צלמון ; תחילת טיול רגלי . 6 גשרון ; סוף טיול רגלי . 7 צומת לוטם . 8 צומת ערבה . 9 היציאה להררית . 10 הררית . 11 "אהל יעל" . 12 יודפת . 13 הצומת לכרמיאל . 14 מורשת . 15 מצפה אביב . 16 הכניסה לעבלין . 17 המנזר- מבצר עבלין , 18 כביש אחיהוד- יגור . 19 "גני הגליל"  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל