< מסלול די ברעם, חור&יש, פקיעין, רמה, מג'דל כרום ‭.1‬ לצומת כ'ח ‭.2‬ מלכיה ‭.3‬ קיבוץ ברעם ‭.4‬ ברעם העתיקה ‭.5‬ בביש נחל דובב ‭,6‬ גבול ‭.7‬ צומת דוירם ‭,8‬ סאסא ‭,9‬ צומת הר מירון ‭.10‬ חורפיש ‭.11‬ קבר נבי זבלן ‭.12‬ צומת חוסן ‭.13‬ פקיעין ‭.14‬ מצפה חורשים ‭,15‬ צומת רמה ‭.16‬ מג'דל כרום