< מסלול ג' עלמה, דלתון, גוש חלב, ח' שמע, אמירים, עין כמונים ‭.1‬ צומת כ"ח ‭.2‬ צומת ישע ‭.3‬ נחל דישון ‭,4‬ ריחניה ‭.5‬ צומת דלתון ‭.6‬ גוש חלב ‭.7‬ חניון נחל מירון ‭.8‬ ח' שמע ‭.9‬ אמירים ‭.10‬ צומת חנניה ‭,11‬ עין כמונים