> מסלול 49 עינן ועין תאו (מלחה וג'חולה) ‭.1‬ צומת לשמורת החולה ‭,2‬ שער הכניסה לאתר עינן ‭.3‬ החפירות הארכיאולוגיות ‭.4‬ המנהרה ‭,5‬ בריכת עינן ‭,6‬ טחנת המגלשים ‭.7‬ הפניה למאגר עינן ‭,8‬ מאגר עינן ‭,9‬ העלוה לסוללה ‭.10‬ בריכות דגים ‭.11‬ נקודת תצפית ‭.12‬ שמורת החולה