מסלול 48 נחל דישון תחתון ‭.1‬ לצומת ישע ‭.2‬ הפניה למושב דישון ‭,3‬ נחל דישון; תחילת המסלול ‭.4‬ תחנת השאיבה של עץ אביב ‭,5‬ נחל קציון ‭.6‬ נחל מריש ‭.7‬ סיום מוצע ‭.8‬ קיבוץ חולתה ‭.9‬ גשר חולתה ‭2)‬ ק"מ מחולתה) ‭.10‬ כביש גונן - גרות ‭3)‬ ק"מ מחולתה)