מסלולים 46 ו־47 לנבי יושע ולשמורת נחל קדש ‭,1‬ צומת ישע ‭.2‬ מצודת כ"ח (מצודת ישע) ‭.3‬ קבר נכי יושע ‭,4‬ צומת יפתח ‭.5‬ הפניה למצפה ליפא גל ‭.6‬ מצפה ליפא גל ‭.7‬ בית החמדונים ‭.8‬ גמר עוקף רמות נפתלי ‭,9‬ גשרון נחל קדש (תחילת מסלול הליבה ‭(47‬ ‭,10‬ המפל הראשון ‭.11‬ המפל השני ‭,12‬ המפל השלישי ‭.13‬ גמר מסלול הליכה