שדה תורמוסים בגליל התחתון צילם שלמה קוגל [שאר צילומי הצבע צולמו בידי אלי שילח