מסלול ‭- 45‬ מפה ב' ממטולה עד יפתח ‭,8‬ שמורת סחלבים הר נזר ‭.9‬ המסעף הכפול ‭.10‬ מערת נזר ‭.11‬ מצפה פאר ‭744)‬ מ‭.12 ('‬ מצפה מיס א־ג'בל ‭.13‬ מצפה פאר על הכביש ‭.14‬ מצפה קרלוצ'י ‭.15‬ הקניון הקטן