מסלול ‭- 45‬ מפה א' ממטולה עד יטתח ‭.1‬ צומת המצודות ‭.2‬ צומת תל חי ‭.3‬ הר צפיה ‭.4‬ צומת מרגליות ‭.5‬ מבצר הונין (שטונף) ‭.6‬ תצפית ערייסה ‭,7‬ תצפית מנרה