מסלול 42 אל אתרי הפיסול בסביבות כפר גלעדי ‭.1‬ תל רועים ‭,2‬ צומת תל חי ‭.3‬ מגרש החנלה ‭.4‬ המסלול ההיקפי ‭.5‬ מגרש החניה של האכסניה ‭.6‬ כביש הכניסה לכפר גלעדי ‭,7‬ הירידה למסלול הפיסול הסביבתי ‭.8‬ המחצבה הישנה ‭.9‬ עין השומר ‭.10‬ הירידה לדרך הפיסול של אסף בן צבי ‭.11‬ מיכל המים, צבעונים, נחל השומר, תחילת היצירות ‭.12‬ מחצבות בפר גלעדי ‭,13‬ לכביש תל חי- מרגליות ‭.14‬ מסלול פסלי הענק בקיבוץ ‭.15‬ הרפת ‭.16‬ חדר האוכל; 'יער" הפסלונים

. 1 תל רועים , 2 צומת תל חי . 3 מגרש החנלה . 4 המסלול ההיקפי . 5 מגרש החניה של האכסניה . 6 כביש הכניסה לכפר גלעדי , 7 הירידה למסלול הפיסול הסביבתי . 8 המחצבה הישנה . 9 עין השומר . 10 הירידה לדרך הפיסול של אסף בן צבי . 11 מיכל המים , צבעונים , נחל השומר , תחילת היצירות . 12 מחצבות בפר גלעדי , 13 לכביש תל חי- מרגליות . 14 מסלול פסלי הענק בקיבוץ . 15 הרפת . 16 חדר האוכל ; ' יער" הפסלונים  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל