מ&תח יוצרים לפיסול הסניבתי בתל חי ‭,1‬ אברהם מלניקוב; "האריה השואג" ‭.2 (1934)‬ אברהם אילת ‭,3 (1983)‬ ביל חאן ‭.4 (1987)‬ קורנליוס רוחה ‭.5 (1987)‬ טים אולריקס ‭,6 (1987)‬ פטריק ריינו ‭.7 (1987)‬ קלקוורק אינטרנשיונאל ‭,8 (1987)‬ יעקב רורצ'ין ‭.9 (1987)‬ יגאל מירון ‭(1980)‬ ‭,10‬ אולי ‭.11 (1990)‬ ווליהאם באל ‭.12 (1990)‬ מיכאל גרוס ‭.13 (1990)‬ סמיון בלו פיינרו ‭.14 (1987)‬ חוה מחותן ‭.15 (1987)‬ דב הלר ‭,16 (1980)‬ מיכה אולמן ‭.17 (1983)‬ יואכים בבראו ‭(1987)‬ ‭.18‬ אברם אפרל ‭.19 (1990)‬ שושי

מ&תח יוצרים לפיסול הסניבתי בתל חי ‭,1‬ אברהם מלניקוב; "האריה השואג" ‭.2 (1934)‬ אברהם אילת ‭,3 (1983)‬ ביל חאן ‭.4 (1987)‬ קורנליוס רוחה ‭.5 (1987)‬ טים אולריקס ‭,6 (1987)‬ פטריק ריינו ‭.7 (1987)‬ קלקוורק אינטרנשיונאל ‭,8 (1987)‬ יעקב רורצ'ין ‭.9 (1987)‬ יגאל מירון ‭(1980)‬ ‭,10‬ אולי ‭.11 (1990)‬ ווליהאם באל ‭.12 (1990)‬ מיכאל גרוס ‭.13 (1990)‬ סמיון בלו פיינרו ‭.14 (1987)‬ חוה מחותן ‭.15 (1987)‬ דב הלר ‭,16 (1980)‬ מיכה אולמן ‭.17 (1983)‬ יואכים בבראו ‭(1987)‬ ‭.18‬ אברם אפרל ‭.19 (1990)‬ שושי

, 1 אברהם מלניקוב ; "האריה השואג" . 2 ( 1934 ) אברהם אילת , 3 ( 1983 ) ביל חאן . 4 ( 1987 ) קורנליוס רוחה . 5 ( 1987 ) טים אולריקס , 6 ( 1987 ) פטריק ריינו . 7 ( 1987 ) קלקוורק אינטרנשיונאל , 8 ( 1987 ) יעקב רורצ'ין . 9 ( 1987 ) יגאל מירון ( 1980 ) , 10 אולי . 11 ( 1990 ) ווליהאם באל . 12 ( 1990 ) מיכאל גרוס . 13 ( 1990 ) סמיון בלו פיינרו . 14 ( 1987 ) חוה מחותן . 15 ( 1987 ) דב הלר , 16 ( 1980 ) מיכה אולמן . 17 ( 1983 ) יואכים בבראו ( 1987 ) . 18 אברם אפרל . 19 ( 1990 ) שושי יקותיאלי . 20 ( 1987 ) אהרון אדני . 21 ( 1987 ) שושנה היימן . 22 ( 1987 ) אתי שלו . 23 ( 1983 ) אסף בן צבי . 24 ( 1987 ) הלן אסקוברו . 25 ( 1987 ) שורר בויסמן ( 1987 ) . 26 ג'ון קורמלינג . 27 ( 1990 ) לי רמון . 28 ( 1990 ) מאורו מסטצ'יולי . 29 ( 1983 ) יגאל תומרקין . 30 ( 1987 ) מריל טמקין . 31 ( 1987 ) איבן שוובל . 32 ( 1983 ) דניאל פראלטה . 33 ( 1980 ) נפתלי נחמני ( 1987 ) . 34 דוד רנוב . 35 ( 1987 ) בתי פינק , 36 ( 1987 ) אילן כתר . 37 ( 1987 ) ישראל מושנזון . 38 ( 1990 ) אילן אורבך . 39 ( 1983 ) שאול ( טולי ) ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל