רשימת מסלולי הסיור בטרק! "אל מסלולי המערב" ‭,41‬ לפיסול הסביבתי בתל חי ‭.42‬ אל אתרי הפיסול בסביבות כפר גלעדי ‭.43‬ אל שמורת מצוק רמים ‭.44‬ אל שמורת רמים - ממרגליות ‭.45‬ ממטולה ער יפתח ‭.46‬ לנבי יושע ולשמורת נחל קדש ‭,47‬ אל נחל קרש ‭.48‬ נחל דישון תחתון ‭.49‬ עינן ועין תאו (מלחה וג'חולה) ‭.50‬ קרית שמונה - מסלול ואתרים