תעלת המגלש, מוליכה את מי ה''נילי" בטרונת המגלשים בקיבוץ הגושרים