מסלול 39 רטנה ובנותיה ‭.1‬ צומת תל דן ‭.2‬ צומת הפטרולים ‭.3‬ סכר מפעל הדן המערבי ‭.4‬ בריכת שוקה ‭.5‬ השער הצפוני ‭.6‬ שמורת תל דן