מסלול 35 לעין ג'לבינה (גילבון) ‭,1‬ צומת משמר הירדן ‭,2‬ גשר הפקק ‭,3‬ פניה ‭,4‬ תחילת מסלול רגלי סימון אדום ‭,5‬ הטחנה ‭,6‬ בריכת הקצינים של ג'לבינה ‭.7‬ עמדת האו"ם