> מסלול 30 בין שמיר לכפר סאלר ברכב וברגל ‭,1‬ השער הצפוני של שמיר ‭,2‬ הפניה לדרך לנחל רחובו ‭,3‬ תחילת מסלול רגלי בנחל רחום ‭.4‬ הגשרון על נחל שמיר ‭,5‬ עין שמיר ‭.6‬ גשר נחל שונית ‭.7‬ בריכת עין זרע' ‭.8‬ חורשת הפיסטוקים ‭,9‬ עץ קליל (עין סחנה) ‭.10‬ גן הפסלים ‭.11‬ הגשרון על נחל קליל ‭.12‬ פניית הדרך לעין אילן ‭.13‬ עין אילן ‭.14‬ העליה לסוללת הבריכות ‭.15‬ הפניה מזרחה לאחר "צליחת" בריכה ‭.16‬ עין רחום

, 1 השער הצפוני של שמיר , 2 הפניה לדרך לנחל רחובו , 3 תחילת מסלול רגלי בנחל רחום . 4 הגשרון על נחל שמיר , 5 עין שמיר . 6 גשר נחל שונית . 7 בריכת עין זרע' . 8 חורשת הפיסטוקים , 9 עץ קליל ( עין סחנה ) . 10 גן הפסלים . 11 הגשרון על נחל קליל . 12 פניית הדרך לעין אילן . 13 עין אילן . 14 העליה לסוללת הבריכות . 15 הפניה מזרחה לאחר " צליחת" בריכה . 16 עין רחום  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל