מסלול 29ב' מנוטרה לכביש גדות - בית המכס ‭,34‬ צומת נוטרה ‭,35‬ מכלאת הבקר ‭,36‬ ירידה לתצפית מפל נחל דומדל ‭,37‬ דרך הפטרולים הסורית ‭.38‬ הגשר ההרוס בנחל חמדל ‭.39‬ מועדון הקצינים בדרבשיה ‭.40‬ הפניה לעין תינה ‭.41‬ בריכת עין תינה ‭.42‬ מעיין עין תינה ‭,43‬ סעידה ‭,44‬ ואדי פג'ר (פנצ'ח 44א‭.'‬ המעיין הדרומי ‭,45‬ מוצב תל הילאל ‭.46‬ דרדרה הסורית ‭,47‬ דרדרה הישראלית - אייל ‭.48‬ נחל דבורה ‭.49‬ בריכת הקצינים של ג'לבינה ‭,50‬ המסעף ‭,51‬ דורג'את ‭,52‬ בביש גדות - בית המכס ‭.53‬ מצפה גדות, המורתפ

מסלול 29ב' מנוטרה לכביש גדות - בית המכס ‭,34‬ צומת נוטרה ‭,35‬ מכלאת הבקר ‭,36‬ ירידה לתצפית מפל נחל דומדל ‭,37‬ דרך הפטרולים הסורית ‭.38‬ הגשר ההרוס בנחל חמדל ‭.39‬ מועדון הקצינים בדרבשיה ‭.40‬ הפניה לעין תינה ‭.41‬ בריכת עין תינה ‭.42‬ מעיין עין תינה ‭,43‬ סעידה ‭,44‬ ואדי פג'ר (פנצ'ח 44א‭.'‬ המעיין הדרומי ‭,45‬ מוצב תל הילאל ‭.46‬ דרדרה הסורית ‭,47‬ דרדרה הישראלית - אייל ‭.48‬ נחל דבורה ‭.49‬ בריכת הקצינים של ג'לבינה ‭,50‬ המסעף ‭,51‬ דורג'את ‭,52‬ בביש גדות - בית המכס ‭.53‬ מצפה גדות, המורתפ

נחל דומדל , 37 דרך הפטרולים הסורית . 38 הגשר ההרוס בנחל חמדל . 39 מועדון הקצינים בדרבשיה . 40 הפניה לעין תינה . 41 בריכת עין תינה . 42 מעיין עין תינה , 43 סעידה , 44 ואדי פג'ר ( פנצ'ח 44 א . ' המעיין הדרומי , 45 מוצב תל הילאל . 46 דרדרה הסורית , 47 דרדרה הישראלית - אייל . 48 נחל דבורה . 49 בריכת הקצינים של ג'לבינה , 50 המסעף , 51 דורג'את , 52 בביש גדות - בית המכס . 53 מצפה גדות , המורתפעה . 54 יציאה למסלול הירדן ההררי  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל