< מסלולים 27 ו־28 נבי הודה, כתף סאלד, עין שמיר, הדוטילה, כביש גונן - וסט ‭,1‬ לגשר כפר סאלר ‭.2‬ הפניה לנבי הודה ‭,3‬ מסעף ‭.4‬ הסכר על ואדי חסין ‭.5‬ קבר נבי הודה ‭.6‬ ח' דירהם ‭,7‬ ח' עמרית ‭.8‬ ה"חומה" ‭,9‬ הפריצה ב־‭;1967‬ תחילת מסלול אדום ‭,10‬ כתף סאלד ‭,11‬ נחל שונית ‭.14-12‬ אל גשר נחל שונית תחתון ‭,15‬ עין שמיר; גמר סימון אדום ‭,16‬ תל ספר (ח' סומן) ‭,17‬ מוצב סומן הסורי ‭.18‬ עין ברכה ‭.19‬ נחל רחום ‭,20‬ בחזרה לדרך הפטרולים ‭,21‬ גשר התפילה ‭,22‬ עין ברגיאת (דופילה - יררינון) ‭.23‬