מסלול 26 לנבי הודה, גן הפסלים ועין קליל ‭,1‬ גשר כפר סאלר ‭.2‬ פניה לדרך סלולה ‭.3‬ מסעף ‭,4‬ הסכר על ואדי חסין ‭.5‬ קבר נבי הודה ‭.6‬ ח' דירהם ‭,7‬ ח' עומרית ‭.8‬ ה"חומה" ‭.9‬ גן הפסלים ‭.10‬ הפניה לדרך הסלולה ‭.11‬ עין קליל (עין סחנה) ‭.12‬ תל קליל (תל סחנה)