רשימת מסלולי הסיור בפרק! "אל מסלולי המזרח" ‭.26‬ לנבי הודה, גן הפסלים ועין קליל ‭.27‬ נבי הורה, כתף סאלר, עין ספר, עין שמיר, הדופילה ‭,28‬ מכביש גונן לדופילה ‭,29‬ מסלולי ג'יפים: א' - מעיינות שמיר ודרומה ב' - מנוטרה לכביש גדות ‭.30‬ בין שמיר לכפר סאלד ברכב וברגל ‭.31‬ לדולמנים, עין ברכה ותל אנפה ‭.32‬ לעין גונן ולנדול חמדל ‭.33‬ לטחונת ררבשיה ‭,34‬ לעין תינה ‭.35‬ לעין ג'לבינה (גילבון) ‭.36‬ אל עלמיין אל־ג'דידה ‭.37‬ אל אתרי גשר בנות יעקב ‭.38‬ למפלי נחל עורבים ‭.39‬ דפנה ובנותיה ‭.40‬ הגושרים ו

רשימת מסלולי הסיור בפרק! "אל מסלולי המזרח" ‭.26‬ לנבי הודה, גן הפסלים ועין קליל ‭.27‬ נבי הורה, כתף סאלר, עין ספר, עין שמיר, הדופילה ‭,28‬ מכביש גונן לדופילה ‭,29‬ מסלולי ג'יפים: א' - מעיינות שמיר ודרומה ב' - מנוטרה לכביש גדות ‭.30‬ בין שמיר לכפר סאלד ברכב וברגל ‭.31‬ לדולמנים, עין ברכה ותל אנפה ‭.32‬ לעין גונן ולנדול חמדל ‭.33‬ לטחונת ררבשיה ‭,34‬ לעין תינה ‭.35‬ לעין ג'לבינה (גילבון) ‭.36‬ אל עלמיין אל־ג'דידה ‭.37‬ אל אתרי גשר בנות יעקב ‭.38‬ למפלי נחל עורבים ‭.39‬ דפנה ובנותיה ‭.40‬ הגושרים ו

. 26 לנבי הודה , גן הפסלים ועין קליל . 27 נבי הורה , כתף סאלר , עין ספר , עין שמיר , הדופילה , 28 מכביש גונן לדופילה , 29 מסלולי ג'יפים : א' - מעיינות שמיר ודרומה ב' - מנוטרה לכביש גדות . 30 בין שמיר לכפר סאלד ברכב וברגל . 31 לדולמנים , עין ברכה ותל אנפה . 32 לעין גונן ולנדול חמדל . 33 לטחונת ררבשיה , 34 לעין תינה . 35 לעין ג'לבינה ( גילבון ) . 36 אל עלמיין אל ג'דידה . 37 אל אתרי גשר בנות יעקב . 38 למפלי נחל עורבים . 39 דפנה ובנותיה . 40 הגושרים והקורן  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל