פסל חזיר בר, מנותץ ראש, שנמצא. בתל כותייל, בסמוך לנבי הודה למטה: זהבית