מסלול 24 נבי הודה ופינות בבניאס ‭.1‬ גשר כפר סאלד ‭,2‬ פניה לדרך סלולה ‭,3‬ מסעף ‭,4‬ הסכר על וארי חסין ‭.5‬ קבר נבי הודה ‭,6‬ ח' דירתם ‭.7‬ חי עומרית ‭.8‬ ה"חומה" ‭.9‬ שלושת האלונים ‭.10‬ מפלי בטון ‭.11‬ גשר שאר ישוב