מסלול 23 אל מטלי נחל פרע תחילת מסלול הירידה למפלים ה"טנק" מגרש החניה של מפל הבניאס (גמר מסלול ב‭('‬ שלושת האלונים (גמר מסלול ג‭('‬