מסלול 19 עין אל־בארד ‭.1‬ צומת שיאון (צומת הטנק) ‭.2‬ פניה לכביש הטיפליין ‭.3‬ פניה מזרחה ‭.4‬ תעלת מים ‭,5‬ מקום פניית הנחל דרומה ‭.6‬ גשרון ‭.7‬ עין אל־בארד ‭.8‬ עיקול הדרך