החצבני מתחת לעג'ר; ליד האקליפטוס שמימין מעיינות הומאני