מסלול 17 לעין קיניה, סית שהואנה, למעיין ולבוסתנים ‭,1‬ מעיין השוקת; תחילת המסלול הרגלו ‭.2‬ קבר סית שהואנה ‭,3‬ תצפית הגגות ‭,4‬ מעוץ עץ חמאם ‭,5‬ סיום