ה"פרלמנט" של עג'ר בהתכנסותו היומית במדאפה - מוסד יחיד מסוגו בארץ